Brightminds

Programmeren en Robotica

Waarom doen we dit?

Veel (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen worstelen op school. Ze krijgen onvoldoende uitdaging. Sommige kinderen gaan te snel voor school om bij te houden, anderen gaan onderpresteren en halen lage cijfers. Sommigen gaan als een trein door de stof van school, andere kinderen raken depressief en zijn continu ziek, weer anderen vallen uiteindelijk uit op school. Sommigen vinden hun draai buiten school, in het thuisonderwijs of online onderwijs. Anderen krijgen flexi-scholing en gaan part-time naar school.

Veel van deze kinderen worstelen omdat op school de stof in bottom-up vorm wordt aangeboden (hapklare brokjes) en deze kinderen beter gedijen bij top-down onderwijs (zelf uitvogelen, bij het einde beginnen, vanuit een doel werken). Wij zien dat er een grote behoefte onder kinderen leeft om hierin gezien en gevoed te worden in hun talenten. Sommigen gedijen goed in een schoolse setting maar veel van deze kinderen leren het beste wanneer ze autonoom, zelfsturend kunnen leren. Op school is daar niet altijd de ruimte of know-how voor.

Sommige scholen hebben voor deze kinderen “plusklassen” of ze sturen kinderen naar een externe plusklas, maar niet elke school kan dit bieden en dus bieden wat een kind nodig heeft. Daarnaast zijn deze plusklassen vaak algemeen en niet gericht op de interesse van het kind, zoals een passie voor programmeren en robotica. De zoon van onze psychologe Chris is zo’n kind. Daarom hebben wij voor hem en andere kinderen zoals hij met een passie voor programmeren, de plusklas programmeren opgericht.

Wij vinden het namelijk het allerbelangrijkste dat kinderen wel ruimte krijgen voor hun passie en ze plezier hebben in leren. Wij wensen dat ieder kind hier toe de kans krijgt, dus ook de kinderen die dat niet of onvoldoende op school kunnen vinden. In deze plusklassen bieden we daarom onze leerlingen uitdaging op hun eigen niveau en tempo, met peers, in hun passie van programmeren en robotica. Kinderen worden gezien en gestimuleerd in hun autonomie. Ze kunnen zelf kiezen en bepalen waar ze aan werken en op welk niveau. De begeleiding is door de kleine groepjes persoonlijk.

Doordat ze samen zijn met gelijkgestemden, leren ze hier van en met elkaar. Veel van deze kinderen hebben een enorme drive om te leren, zijn zelfsturend in hun leren en zijn sterk intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen, als ze in hun interesse gebied bezig zijn. Ze hebben bovendien een groot vermogen om zich te concentreren als ze met iets bezig zijn waar hun interesse ligt.

De plusklassen zijn daarom speciaal ingericht op deze eigenschappen. De setting biedt een vruchtbare bodem voor deze kinderen om allerlei nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun geluk en zelfvertrouwen te vergroten. Zo kunnen de kinderen niet alleen met plezier leren over deze onderwerpen, maar ook leren ze dat leren überhaupt met plezier kan!

Deze lessen bieden aan (vermoedelijk) (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen die graag zelfsturend en autonoom leren, niet alleen de uitdaging die zij zoeken, het sluit tevens aan bij hun interesses, hun intrinsieke motivatie en drive om te leren.

N.B. Er zijn meer gestructureerde en stapsgewijze lessen in programmeren te volgen tijdens de vakantie-kampen van Coderminds of tijdens de wekelijkse na-schoolse lessen. 

 

Methode

De plusklassen zijn door andere professionals trauma-sensitief genoemd. Er worden elementen van Aware Parenting toegepast, een bijzonder sensitieve en respectvolle filosofie over de omgang met kinderen, van psychologe Dr Aletha Solter, die rekening houdt met de behoefte aan autonomie, verbinding, gezien worden en bovenal de emotionele beleving van kinderen. Het unieke van deze kleine plusklassen is de combinatie van het zelfsturend leren (keuze vrijheid, eigen doelen stellen), de peers, gedeelde interesse (programmeren en robotica) en trauma sensitief leren.
  
 • de omgeving is afgestemd op de kenmerken van deze kinderen (zelfsturend, autonoom, zorgzaamheid, hoge moraal, snel, intens voelen/ beleven/ denken, hoog-sensitiviteit, enz.)
 • er is ruimte voor het ontwikkelen van de kwaliteit van het anders denkend /voelend vermogen: zoals diepgaand denken, top-down leren, lateraal denken, complex denken, creatief denken, zelfsturend leren, hoge autonomie, beeldend denken, enz.
 • Trauma sensitief en bewustzijn van schooltrauma; we leren de kinderen kennen en kijken naar wat er nodig is en wat wel en niet kan. Er is bijzonder veel ademruimte. Kinderen worden niet “gefixt”, maar mogen ruimte in nemen en opbloeien in hun vermogens. 
 • Jong en oud gaat door elkaar. Samen leren we van elkaar. Sommige jongeren weten meer dan de ouderen en vaak genoeg meer dan de docent. Wat de groep bindt is de passie voor programmeren en robotica en dezelfde manier van leren en de wereld ervaren.
 • Het programmeren gebeurt op basis van het idee van ‘zelfsturend leren’ en stimuleert leerlingen in hun zelfstandigheid en onderzoekend vermogen, onder begeleiding van een bevlogen coach (een coachende docent), die kijkt waar bij elk kind de behoeften liggen. Geen dwingende sturing dus, maar wel begeleiding.
 • De coach staat onder begeleiding van onze psycholoog Chris Muller en heeft een kort lijntje met haar.

De voordelen voor kinderen

 • jezelf kunnen zijn & gezien worden
 • jezelf op een passend uitdagend niveau kunnen ontwikkelen
 • gelijkgestemden met dezelfde passie; vriendschap, verbinding, geluk en welzijn
 • je kunnen spiegelen aan gelijken in je cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling zorgt voor een realistisch en positief zelfbeeld
 • het gevoel dat er een plek op deze wereld voor jou is, om je talenten verder te kunnen ontwikkelen
 • ruimte voor je hoge mate van autonomie: eigen vragen mogen stellen, eigen leerdoelen mogen opstellen, eigen afwegingen mogen maken, eigen projecten, eigen oordelen vellen, eigen keuzes maken, (zelf)onderzoek enzovoorts.
 • eindelijk de uitdagingen waar je naar hunkert
 • begeleid door een leuke jongvolwassene die jou ziet
 • leren met plezier en bezig zijn met je passie
 • dit alles draagt bij aan je zelfvertrouwen en het gevoel welkom te zijn in deze wereld

De leerlingen ontwikkelen door het programmeren:

 • Hun executieve vaardigheden:
  • Reactie-inhibitie; Na denken voor je iets doet.
  • Werkgeheugen; Informatie in het geheugen vasthouden tijdens de uitvoering van complexe taken.
  • Concentratie vermogen
  • Taakinitiatie; Met projecten te beginnen
  • Plannen, ontwerpen en vooruit denken; Een plan bedenken om een doel te bereiken.
  • Prioriteren; Beslissingen nemen over wat belangrijk is.
  • Organisatie; dingen volgens een bepaald systeem arrangeren / ordenen.
  • Timemanagement; in schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen.
  • Doelgericht doorzettingsvermogen; een doel formuleren en realiseren.
  • Flexibiliteit; aanpassing aan veranderende omstandigheden.
  • Metacognitie; een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien om een probleem aan te pakken; zelfmonitoring en zelfevaluatie.
 • Met tegenslagen omgaan & geduld; je moet echt de tijd en energie nemen om problemen in je code op te lossen
 • Oog voor detail; soms maakt een punt het verschil of je code werkt
 • Intrinsieke motivatie (versterken)
 • Ontwikkeling van praktisch denkvermogen
 • Oplossingsvermogen & implementatie van oplossingen
 • Hypothesen maken en testen
 • Kritisch denken om (codeer)problemen op te kunnen lossen
 • Ontwikkeling van hun analytisch denkvermogen
 • Concreet vorm geven aan hun excitabilities en intensiteit in projecten
 • Uiting geven aan hun hogere denkvermogens
 • en contact hier in maken met gelijkgestemden
 • Creatief en innovatief zijn
 • Experimenteren en fouten durven maken
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid (ze bouwen aan hun eigen project)
 • Nieuwsgierigheid om te leren & nieuwe dingen te onderzoeken
 • Communiceren en evalueren van hun uitdagingen, behoeften en successen
 • Sociale vaardigheden dankzij de gelijkgestemden (die rechtvaardigheid bijvoorbeeld ook belangrijk vinden)
 • Taal (Engels, Nederlands, verhaal opbouw, grammatica, structuur)
 • Wiskunde (coderen is ook wiskunde)
 • Belang van betekenisvolle context & toepassen van deze ‘vakken’
 • Vriendschappen waar ze zich aan kunnen spiegelen, mee kunnen lachen en door laten inspireren
 • Een positieve levenshouding door de succeservaringen op verschillende vlakken
 • Lekkerder in hun vel zitten (blijer, rustiger, beter slapen, eten)
 • Zelfvertrouwen; ‘ik doe er toe, ik kan iets bijdragen en ik ben ok zoals ik ben’

Programma

Hoogbegaafde kinderen kunnen vaak goed voor langere tijd in hyperconcentratie en in flow werken en dat respecteren we. Wij vinden tegelijkertijd beweging en gezondheid ook belangrijk en daarom is de plusklas in principe (rekening houdend met de flow), gebaseerd op blokken van ca. 45 min met tussendoor 15 min tijd om even te bewegen, te dansen, te spelen.

Alles doen we met flexibiliteit, met ruimte voor de eigen autonomie (geen dwang, wel liefdevolle begeleiding) en kijkend naar de behoeften van iedere leerling. Plezier in het leren en een prettige omgeving staan bij ons voorop, want dat is de voedingsbodem voor ontwikkeling!

Ons programma ziet ongeveer als volgt uit, maar varieert een beetje per keer afhankelijk van bijvoorbeeld de behoefte van de kinderen:

• 09:30-10:00 Inloop; de kinderen gaan zelf aan de slag met hun projecten
• 10:00-10:45 Groepsstart; interessante informatie, uitdagingen, groepsopdrachten & discussie 
• 10:45-11:00 Bewegen / fruit
• 11:00-12:00 Autonoom leren: werken aan jouw project en zelf gestelde, persoonlijke leerdoelen 
• 12:00-13:00 Lunch & buitenspelen
• 13.00-14:00 Autonoom leren: werken aan jouw project en zelf gestelde, persoonlijke leerdoelen 
• 14:00-14:30 Project voor vandaag afronden & evaluatie op jouw dag
• 14:30-14:45 Ophalen

  Psycholoog

  Bij Coderminds werken we samen met een psychologe, Chris Muller, MSc. Chris is co-founder samen met Coderminds van Brightminds, de plusklas programmeren en robotica. Ze geeft trainingen aan ouders en professionals, geeft hen 1-op-1 therapie en coaching en ze is docent en oprichter van de Aware Parenting Academy en de Nederlandse afdeling awareparenting.nl. Chris begeleidt de docenten o.a. in trainingen en support hen om liefdevol met uitdagingen met de kinderen om te gaan en te kijken naar wat kinderen eigenlijk met hun gedrag willen vertellen. Voor meer informatie over Chris kun je hier kijken.

  Chris leerde zelf, net als de kinderen bij Coderminds, al jong als 9-jarige programmeren, in de jaren ’80 met haar vader op een laptop met een zwart-wit scherm. Ze werkte later een aantal jaren in de IT. Dus het was niet zo gek dat haar HB zoon ook dol bleek te zijn op programmeren! Het enige probleem.. op een gegeven moment kon hij niet meer verder. Er was niks voor zijn leeftijd. Dus richtte zij samen met Coderminds met veel liefde Brightminds, de plusklas programmeren & robotica op in 2022. Binnen een jaar was de plusklas op 3 locaties beschikbaar. 

   

  Wie kunnen zich aanmelden?

   

  Kinderen die…

  • houden van autonoom en zelfsturend leren
  • van programmeren en robotica houden
  • beginnend zijn of al ver gevorderd zijn en alles ertussen in
  • (vermoedelijk) (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn
  • zich voor langere tijd willen en kunnen concentreren
  • naar school gaan, parttime naar school gaan, niet meer naar school gaan of thuisonderwijs krijgen
  • behoefte hebben aan extra uitdaging of juist onderpresteren op school en alles ertussen in
  • ongeveer 9-14 jaar zijn

  Locatie

   

  • Amsterdam Oost (Oosterpark)
  • Amstelveen
  • Den Haag

  Prijzen

  1 dag kost 60 euro. Inschrijvingen worden per periode geaccepteerd. Als u zich voor 2 periodes tegelijk inschrijft, krijgt u een korting. Zij instromen is mogelijk.

  • Circa € 359 voor 1 periode
  • Of betaal in 1x circa €1239 voor ca. een half schooljaar kerst – zomer

   

  Aanmelden; hoe werkt het?

  1. Meld uw kind aan met onderstaande formulier om te kijken of het past (formulier is voor Chris). 

  2. Klinkt het passend, dan krijgt u een telefoontje van Chris om even af te stemmen en te kijken of het past. We hanteren geen harde scheidslijnen, maar een persoonlijke benadering.

  3. U meld uw kind aan en betaalt voor de lessen

  4. Uw kind volgt een proefles

  5. U kunt er bij blijven (ernaast zitten in de les of in de andere kamer). Sterker nog, we hebben liever dat u er naast zit als uw kind dit nodig heeft, zolang en zo vaak als uw kind dit nodig heeft.

  6. Match? Uw kind blijft in de lessen. Geen match? Geld terug.